Ljekovito bilje

 

       LJEKOVITO BILJE
      
opis biljnih vrsta koje koristimo u pripravcima

 • BAZGA CVIJET
 • BOROVICA PLOD
 • BOROVNICA LIST
 • BREZA LIST
 • BRUSNICA LIST
 • ČESTOSLAVICA
 • ČIČAK KORIJEN
 • FRANGULA
 • GLOG CVIJET I LIST
 • GOSPINA TRAVA
 • GRAH KOMUŠINA
 • DIVLJI KESTEN - (Aesculus hippocastanum L.)
 • HRAST - (Quercus ssp.)
 • KIČICA - (Centraurium erythraea, Gentianaceae)
 • ROSOPAS ŽUTI (Chelidonium majus L.) – Papaveraceae
 • SENA - (Cassia augustifolia, Leguminosae)